6 tapaa miten epiduraali voi vaikuttaa imettämiseen

epiduraali

Epiduraali on suosittu synnytyksen aikana käytettävä kivunlievittäjä. Suunnilleen puolet tavallisista yksityissairaaloissa synnyttävistä äideistä saa epiduraalin ja noin kymmenesosa julkisessa sairaalassa synnyttävistä. Erään tutkimuksen mukaan aiemminkin imettäneistä synnyttäjistä ne, jotka saivat suuremman määrän epiduraalia, lopettivat imetyksen kuuden viikon kuluttua synnytyksestä. Näin ei käynyt aiemmin imettäneille äideille, jotka saivat pienemmän määrän epiduraalia. On epäselvää vaikuttaako epiduraali suoraan imetykseen. Joka tapauksessa on mahdollista, että sillä on useita epäsuoria vaikutuksia imetyksen onnistumiseen.

Tässä kuusi tapaa miten epiduraali voi vaikuttaa imetykseen ja mitä asialle voi tehdä:

Huomaa: kannattaa perehtyä kunnolla erilaisiin kivunlievityskeinoihin ja niiden mahdollisiin vaikutuksiin imetyksen suhteen. Oikean ja luotettavan tiedon hankkiminen on tärkeää imetyksen sujumisen kannalta. Luonnollisesti äiti saa itse valita mitä kivunlievityskeinoa haluaa käyttää, ja häntä on siinä tuettava.

#1 Viivästyttää maidon nousua

Tuore tutkimus osoittaa, että on olemassa suora yhteys synnytyksen aikana käytetyillä kivunlievityskeinoilla (myös epiduraalilla) ja äidin maidon nousemisella. Tutkimuksessa selvisi, että naiset, jotka saivat kivunlievitystä synnytyksen aikana, olivat 2-3 kertaa alttiimpia maidon nousun viivästymiselle kuin naiset, jotka synnyttivät ilman kivunlievitystä alateitse. Ihokontaktissa vauvan kanssa mahdollisimman paljon oleminen sekä vauvan nälän tarkkaileminen sekä tiuha imetys auttavat maidon nousemisessa.

#2 Heikentää vauvan syömiskäyttäytymistä

Imetys on vauvoille vaistonvaraista. He osoittavat tyypillisiä syömiskäyttäytymisen merkkejä kun heidät lasketaan äidin rinnalle, eli alkavat etsimään äidin rintaa päästäkseen syömään. Vauva on yleensä valmis ja innokas imemään ensimmäisen kahden tunnin kuluttua syntymästään. Luonto onkin tarkoittanut ensimmäisen imetyksen tapahtuvan tänä aikana. Jos vauvan syömiskäyttäytyminen toimii optimaalisesti, se helpottaa vauvaa löytämään äidin rinnat ja näin imetys saa parhaan mahdollisen alun. Vauvan syömiskäyttäytymistä saattaa latistaa altistuminen kipulääkkeille synnytyksen aikana. Ihokontakti sinun ja vauvasi välillä saattaa auttaa vauvan luontaisia vaistoja toimimaan kunnolla. Siihen kannattaa panostaa.

#3 Aiheuttaa rintojen turvotusta

Epiduraalin yleinen sivuvaikutus on verenpaineen laskeminen. Jotta näin ei tapahtuisi, äidille annetaan yleensä suonensisäisiä lääkkeitä. Lääkkeiden käyttö synnytyksen aikana saattaa johtaa yleiseen turvotukseen, myös rintojen kohdalla. Pienikin turvotus rinnoissa saattaa vaikeuttaa vauvan imemistä. Jos imetys ei ota sujuakseen, käänny neuvolan henkilökunnan tai imetystukiäitien puoleen. Lisäksi suonensisäisten lääkkeiden saaminen synnytyksen aikana vaikuttaa istukan kautta myös vauvaan ja saattaa keinotekoisesti lisätä syntymäpainoa. Tästä johtuen saattaa vaikuttaa siltä kuin vauva hieman myöhemmin menettäisi painoaan liikaa, vaikka yrittää vain karistaa ylimääräiset nesteet. Tällaisessa tilanteessa äidin usko imetyksen onnistumiseen saattaa horjua ja turvaudutaan suotta lisämaitoon.

#4 Häiritsee äidin oman oksitosiinin vapautumista

Puuduttaessaan epiduraali heikentää äidin omaa oksitosiinin vapautumista, jolloin tarvitaan keinotekoista oksitosiinia, yleensä suonensisäisesti annettuna. Tämä taas saattaa hidastaa synnytyksen edistymistä. Keinotekoisen oksitosiinin käytön on arveltu vaikuttavan vauvan lisääntyneeseen pulloruokintaan ja imetyksen lyhytkestoisuuteen. Luonnollinen (ei keinotekoinen) oksitosiini lisää äidin ja vauvan yhteyttä. Tätä yhteyttä tukee myös hyvin sujuva imetys. Ihokontaktissa oleminen vauvan kanssa mahdollisimman paljon voi voittaa kaikenlaiset häiriöt luonnollisen oksitosiinin vapautumisessa.

vastasyntynyt

#5 Synnytyksessä käytetyistä apuvälineistä johtuva kipu

Epiduraali lisää apuvälineiden (esimerkiksi pihtien tai imukupin) tarvetta synnytyksessä. Niiden käyttö saattaa johtaa äidin kohdalla kipuun ja tikkeihin ja vauvan kohdalla kipuun, mustelmiin ja turvotukseen. Nämä seikat tekevät aikaisen imetyksen ja rinnalle asettumisen hankalaksi. Kätilö tai imetystukiäiti voi auttaa vauvan imemisotteiden tarkkailussa ja korjaamisessa.

#6 Äidin ja vauvan ero

Epiduraali aiheuttaa usein kuumetta naisille. On mahdollista, että äidin kuume johtuu kohtutulehduksesta (ellei jopa epiduraalista). Eli vauvat, jotka syntyvät kuumeisille äideille määritellään tartunnan saaneiksi (verenmyrkytys). Tämän seurauksena vauva saatetaan viedä erikoisosastolle kunnes testin tulos selviää. Jos sinut ja vauva erotetaan, muistuta henkilökuntaa, että imetys on sinulle tärkeää. Voit pyytää vauvan luoksesi syötöille, pyytää päästä vauvan luokse tai mennä vauvan osastolle itse, ellei sinulla ole tippaa. Vauvan luona oleminen tekee rauhoittaa teitä molempia, se auttaa teitä löytämään yhteyden ja pitää maidon tuloa yllä.

Sinun synnytyksesi ja sinun vauvasi

Ota mahdollisimman paljon selvää synnytyksestä ja imetyksestä, jotta olisit niin tietoinen asioista kuin mahdollista. Jos kohtaat vaikeuksia, sinun on helpompi selviytyä niistä kun tiedät mitä voit tehdä ja mistä saada apua. Muista, että mitä tahansa tapahtuukin synnytyksessä, sen ei tarvitse olla esteenä imetyksen sujumiselle. Ongelmien ilmaantuessa nopean avun etsiminen on ehdottoman tärkeää. Neuvolan henkilökunta ja imetystukiäidit ovat suureksi avuksi.